Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

My Skin cosmetics d.o.o., Ulica grada Vukovara 284 D/4 iz Zagreba je tvrtka koja djeluje na hrvatskom tržištu. U svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pritom poštujući sve relevantne zakone i propise.
Zaštita vaše privatnosti naš je prioritet pa vas molimo da ove informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca na mrežnoj stranici www.myskin.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama mrežne stranice www.myskin.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (predugovorne obavijesti) stranice www.myskin.hr.

My Skin cosmetics d.o.o. kao pružatelj usluga mrežne stranice www.myskin.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade My Skin cosmetics, Ulica grada Vukovara 284 D/4 iz Zagreba (u daljnjem tekstu My Skin cosmetics) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci mrežne stranice www.myskin.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama My Skin by Dr. Kaliterna kozmetike (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke My Skin cosmetics prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime i zašto ih dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje i  pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@myskin.hr. Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.myskin.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje My Skin cosmetics putem internet stranice www.myskin.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.myskin.hr, My Skin cosmetics će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih osobnih podataka kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Kupac potvrđuje da se slaže s obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.
Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama mrežne stranice www.myskin.hr, My Skin cosmetics će od budućeg Korisnika zatražiti unos osobnih podataka i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na mrežnu stranicu www.myskin.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Myskin cosmetics preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun mrežne stranice www.myskin.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova da za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova i brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu My Skin cosmetics prikuplja i obrađuje osobne podatke?

My Skin cosmetics prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca mrežne stranice www.myskn.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju mrežnoj stranici www.myskin.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualna te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca, My Skin cosmetics prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u profilu Kupca stranice www.myskin.hr.

My Skin prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

My Skin cosmetics ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti mrežnu stranicu www.myskin.hr. Niti jedan dio mrežne stranice www.myskin.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na mrežnoj stranici www.myskin.hr te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na mrežnoj stranici www.myskin.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku zahtjevom na e-mail: info@myskin.hr Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

S kojim primateljima My Skin cosmetics dijeli osobne podatke?

My Skin cosmetics neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

My Skin cosmetics će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

  • Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  • Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada My Skin cosmetics koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

My Skin cosmetics pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca mrežne stranice www.myskin.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

My Skin cosmetics pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima nakon registracije na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici www.myskin.hr. Kupac i Korisnik može tražiti i dobiti od My Skin cosmetics cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem poruke na e-mail: info@myskin.hr Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac ili Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za pojedinačnu kupovinu u skladu s drugim zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od My Skin cosmetics putem e-maila odnosno može poslati poruku na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka - info@myskin.hr u kojoj traži da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Myskin cosmetics je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja vezana uz obradu vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt: info@myskin.hr, telefon 01/4827 778

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se e-mailom Službeniku za zaštitu osobnih podataka na info@myskin.hr. U slučaju nepravilnosti Kupac ima pravo prijave nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni su SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice www.myskin.hr odvija sigurnosnim protokolom. Zaštitu podataka My Skin cosmetics uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako My Skin cosmetics provodi potrebne zaštitne mjere zaštite osobnih podataka i ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s mrežne stranice www.myskin.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. My Skin cosmetics se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka My Skin cosmetics može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na mrežnoj stranici www.myskin.hr. Zato My Skin cosmetics poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ako se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi mrežnu stranicu www.myskin.hr.
Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na mrežnoj stranici www.myskin.hr.
Nastavak uporabe mrežne stranice www.myskin.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane mrežne stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za mrežnu stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu mrežnu stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer mrežne stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svom računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari - iOS/Mac

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.myskin.hr.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web mjesta, na primjer reklame koje se nalaze na web mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.myskin.hr kolačiće?

Mrežna stranica www.myskin.hr koristi kolačiće s primarnim ciljem kako bi  stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.myskin.hr i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session Cookies) – su privremeni kolačići koji se ističu (i automatski brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih kako bi omogućili  pristup sadržaju i omogućili stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.myskin.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent Cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mrežna stranica www.myskin.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.myskin.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li www.myskin.hr kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa s društvene stranice Facebook i putem Googla. Također i dijeljenje oglasa na društvenim mrežama postavlja kolačiće.
Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema "kolačiće", to možete učiniti ovdje.
Trenutno postoji nekoliko mrežnih stranica za isključivanje pohranjivanja "kolačića" za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/

Obratite nam se