Povrat i reklamacije

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim mrežnim stranicama sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakona o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena tijekom transporta, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da takvu pošiljku Kupac niti ne preuzme. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu koji je dužan usporediti primljene artikle s računom. Ako nešto nedostaje, Kupac je dužan odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka na proizvodu kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca, nisu imali vidljivi nedostatak prilikom dostave. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim rokovima. Kupac može svoj pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti putem e-maila: info@myskin.hr s naznakom Reklamacija.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor/reklamaciju, u prigovoru je potrebno navesti broj narudžbe, broj računa i korisničko ime Kupca.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • za isporuku robe koja nije naručena
  • za isporuku robe kojoj je istekao rok trajanja
  • za isporuku robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda, Kupac ima pravo na:

  • jednostrani raskid ugovora i povrat novca,
  • zamjenu proizvoda,
  • uklanjanje nedostatka,
  • sniženje cijene.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima reklamacije sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ako Prodavatelj ustanovi kako reklamacija nije pravovaljana, tj. ako reklamaciju ne uvaži, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak preuzete robe, Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećenog, neispravnog ili pogrešno isporučenog proizvoda o svom vlastitom trošku.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni/korišteni. Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži. Rok trajanja je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji.

Korištenje opisa i podataka o proizvodu:

Ako imate pitanja ili vam je potreban savjet o pojedinom proizvodu, molimo vas obratite se našem Odjelu za komunikaciju s kupcima na e-mail: hi@myskin.hr ili na info telefon 0800 913 080 radnim danom od 8 do 19 sati.

Obratite nam se