Strije - ublažavanje
Jednom nastale strije nemoguće je potpuno ukloniti jer je došlo do kidanja vezivnog tkiva, no moguće ih je posvijetliti i umanjiti. Posvjetljivanjem se purpurne, osobito vidljive strije dovode do značajno manje upečatljivih, svijetlih strija, smanjuje se njihova količina, čime su i manje vidljive.
Pogledajte proizvode